Examination

Hur går online examinering / förarbevis till?

Vänligen läs igenom hela texten och kom väl förberedd till ditt bokade tillfälle.

Nedan får du en guidning på hur du kommer vidare med din online examinering för förarintyg, tänk på att samtliga krav inför skrivningen måste vara uppfyllda i god tid innan vi träffas online genom Teams. Inför online skrivningen skickar examinatorn ut en Teams länk, namnet på dig i Teams måste vara ditt riktiga namn. Även om du lånar en dator så ska det vara rätt persons förnamn och efternamn på den som genomför examineringen.

Online skrivningen förutsätter: (vad SKALL du ha för att kunna genomföra skrivningen)

 • Övningskort 616 (Östkusten) utgåva 2020.
 • Gradskiva/transportör, passare och linjal. 
 • En dator med fast uppkoppling mot Internet.
 • Att du har tillräckliga erfarenhet av online möten och utrustning för att genomföra skrivningen. Känner du dig väldigt osäker på online verktygen? Då är online skrivningen fel vägval. Det finns gott om tillfällen att examineras på plats.
 • Examinatorn har ingen möjlighet att agera datorsupport.
 • Det är inte tillåtet att ta hjälp från andra under skrivningen varken via telefon eller på annat sätt, ej heller tillgång till någon form av kursmaterial.
 • Skrivningen ska återspegla elevens faktiska kunskaper vid det givna tillfället.
 • En egen privat e-postadress som jag kan skicka skrivningslänken till. 
 • Tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket för att hörsamma / respektera samt förstå examinatorns regler för online skrivningen, både innan och under skrivningen.

Förarbeviset är en nationell behörighet som sparas i ett register hos Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) Batlivsutbildning.se. Vi behöver därför ditt godkännande i krav med GDPR, där du godkänner lagringen och registerhållningen. Om du inte vill / kan godkänna kraven kan du inte examineras (Personer med skyddad identitet hanteras separat). Då rutinerna med online examinering ännu inte hunnit utvecklas med bra tekniskt stöd så måste alla som examineras genomföra följande tre steg:

 1. Skriv ut bifogat dokument som återfinns på denna länk.
 2. Fyll i dina uppgifter tydligt (viktigt) och underteckna. En underskrift ska omfattas av både förnamn och efternamn. Placera din legitimation på underlaget så att alla uppgifter syns tillsammans med legitimationen, ta därefter en bild med din telefon på A4-sidan och kontrollera att man enkelt kan läsa vad det står. Jag vill med andra ord se både pappret och legitimationen på samma bild. Maila sedan den till SVAR@buss.eu 
 3. Betala kostnaden innan examineringen (via Swish).

Kostanden är 625:- och swishas till nummret 123 485 61 42. Bolaget som du betalar till heter Tony Buss AB. Kvitto kommer på din epostadress efter examineringen. Är det någon annan än den som ska examineras som swishar, skriv då en kommentar om vem betalningen avser. Betalar du för flera? Skicka en swish per person.

Är punkterna 1,2 och 3 genomförda av samtliga innan vi startar examineringen, hinner vi också prata lite mer tillsammans vilket brukar vara uppskattat.

Om du av någon anledning inte kan delta, vänligen tala om det för examinatorn, så finns det möjlighet att någon annan kan ta platsen (det är begränsat antal deltagare vid varje tillfälle).

Tekniska förutsättningar & inbjudan till Teams mötet: 

Vi försöker att skicka ut inbjudan till mötet (Microsoft Teams) kvällen innan eller på morgonen samma dag som skrivningen ska genomföras. Själva Skrivningen skickas ut som länk till samtliga som bokat in sig efter att vi fått kontakt via Teams och alla förutsättningar (punkt 1-3) är klara för att starta. Ni som inte hinner med punkt 1-3, får boka ett nytt tillfälle.

Länken skickas ut till samma e-postadress som bokningen.

Samtliga deltagare ska använda sig av Microsoft Teams (ni behöver inte installera något innan).

Kameran ska vara igång under hela skrivningen, där man ska tydligt se den som examineras. Har ni frågor under skrivningen så går det bra att ställa de till mig, Tony Buss, genom att ringa mig på överenskommet nummer, men försök avvakta tills alla är igång då det ibland kan det behövas förtydliganden. Stäng av er mikrofon när ni inte ska prata för att minska störande ljud för alla.

Skrivningen dvs länken, går endast att starta en gång och lyckas ni stänga skrivningens fönster som är aktivt då får ni starta om hela skrivningen från början! Så undvik det misstaget.

När länken skickas ut (avsändare är ExtendedForms) kan en del mottagare uppleva problem eftersom länken innehåller ett sk certifikat (för att säkerställa skrivningen). Vissa mailboxar lägger detta mail i skräppost och för andra mailboxar kan det ta 3-8 minuter innan mailet kommer fram. Företagsmail med Outook brukar det vara mest problem med. Om det blir problem hjälps vi åt medans de övriga kan starta skrivningen. Alla får lika mycket tid eftersom tiden först räknar ner när du startar skrivningen. Känn ingen onödig stress, om problem uppstår löser vi det tillsammans.

Flera som ska skriva samtidigt ? 

Är ni flera som ska skriva i på samma plats, måste samtliga ha eget rum, dator, övningskort etc. Ni kan inte genomföra skrivningen som ett grupparbete. Oftast går det att lösa genom att utnyttja en företagslokal eller liknande.

Är ni fler på samma epostadress? Måste jag ha specifika för varje deltagare (viktigt, då varje länk är unik och kopplas ihop med en epostadress).

Skrivningen:

Totalt är det mellan 57-62 frågor och ni har 90 minuter på er att genomföra provet.

Skrivningen är ingen tävling så använd den tid du behöver, det ges inga poäng för att du blir klar snabbt.

Har ni frågor innan skrivningen startar? Maila eller ring mig.

Länk till Teams mötet får ni i samband med inbjudan.

När får jag veta om jag blev godkänd

Efter genomförd skrivning försöker jag i möjligaste mån rätta skrivningarna inom 4-24 timmar. Resultatet från skrivningen är ganska binärt. Godkänd eller icke godkänd. Om en person får icke godkänt men ligger väldigt nära gränsen (någon poäng ifrån) brukar jag boka in ett kortare uppföljningsmöte oftast inom 24-timmar. Troligen är det någon form av skrivstress eller missförstånd som uppkommit vilket vi gemensamt kan rätta till. Skulle du inte bli godkänd går det bra att boka en ny skrivning, kostnaden för examineringen måste dock erläggas igen.

***** OBS ****
Under skrivningen ska en kamera vara aktiv och visa dig och din omgivningen på bild under hela skrivningen. Om kameran stängs av eller ej är inkopplad när skrivningen pågår så diskvalificeras eleven från skrivningen utan varning. Det är elevens ansvar att kameran fungerar och visar eleven på bild under hela skrivningen.
***** OBS ****